Ron Boschma

Professor in Regional Economics at The University of Utrecht, Professor II UiS Business School og Senter for Innovasjonsforskning