Andrès Rodriguez-Pose

Professor at London School of Economics, Professor II UiS Business School og Senter for Innovasjonsforskning