Smart Spesialisering Vestland fylke

Senter for innovasjonsforskning ved NORCE/UiS har i samarbeid med Vestland fylkeskommune gjennomført analyser som danner et kunnskapsgrunnlag for en smart spesialiseringsstrategi for Vestland fylke

Analysene skal først og fremst bidra til økt kunnskap om den regionale næringsstrukturen og kompetansebasen i nye Vestland fylke. Analysene gir et verktøy for å identifisere regionens styrker, det vil si hvor regionen har sine viktige kompetanse- og næringsområder per dags dato. Analysene identifiserer næringer hvor de ulike delregionene har muligheter til å utvikle konkurransefortrinn eller med andre ord større forutsetning for å lykkes i fordi de kan bygge på kompetanse som allerede er tilstede.
Les Mer Her