Utvikle konkurransefortrinn i Rogaland

Smart spesialisering i Rogaland

Omstilling har vært en sentral problemstilling for næringspolitikken i vår region i en årrekke, i den grad at spørsmålet om hva vi skal leve av etter oljå har blitt en klisjé. Men hvordan lager man en næringspolitikk som skal bidra til omstilling av næringslivet i regionen? Sammen med Rogaland fylkeskommune arbeider Senter for innovasjonsforskning ved Norce og UiS nå med en ny tilnærming til omstillings-politikken i vår region.
Les Mer Her
Utvikle konkurransefortrinn i Vestland

Smart Spesialisering i Vestland

I likhet med flere andre regioner, har omstilling vært en sentral problemstilling for næringspolitikken i Vestland regionen i en rekke år. Dette har blant annet ledet til det store spørsmålet: Hvordan lager man en næringspolitikk som bidrar til omstilling av næringslivet i regionen? Sammen med Vestland fylkeskommune arbeider Senter for innovasjonsforskning ved Norce og UiS nå med en ny tilnærming til omstillingspolitikken i vår region.
Les mer her