Senter for Innovasjonsforskning

Om oss

Senter for innovasjonsforskning forsker på innovasjon som en drivkraft for verdiskaping og velferdsutvikling innen global økonomi.


Senterets ambisjon er å være premissleverandør for praksis og politikk og å være et internasjonalt synlig og anerkjent forskningsmiljø. Høy forskningskvalitet skal kombineres med relevans. Gjennom formidling og tette relasjoner til næringsliv og offentlig sektor skal forskningsresultatene skape debatt i det offentlige rom og ha implikasjoner for praksis og politikk.


Senter for Innovasjonsforskning er etablert av Universitetet i Stavanger (UiS) og IRIS (International Research Institute of Stavanger - nå NORCE). Senteret er gjort mulig ved en grunnfinansiering gitt av familien Gjedebo på NOK 50 mill.

Les mer på senterets nettside

Forskere tilknyttet RIS3 prosjektet

Rune Dahl Fitjar

Rune Dahl Fitjar

Prorektor for innovasjon og samfunn
Tom Broekel

Tom Broekel

Professor i regional innovasjon
Silje Haus-Reve

Silje Haus-Reve

Førsteamanuensis i innovasjon og regionale studier
Jason Deegan

Jason Deegan

Stipendiat

Jason Deegan er doktorgradskandidat og stipendiat ved Universitetet i Stavanger. Hans arbeid fokuserer først og fremst på; Innovasjon, regionale studier, smart spesialisering og policy. Jason, som kommer fra Dublin, Irland, har en Bachelor of Science (Honours) i markedsføring fra Technological University of Dublin, samt en Master of Public Policy fra University College Dublin.

Andrès Rodriguez-Pose

Andrès Rodriguez-Pose

Professor at London School of Economics, Professor II UiS Business School og Senter for Innovasjonsforskning
Ron Boschma

Ron Boschma

Professor in Regional Economics at The University of Utrecht, Professor II UiS Business School og Senter for Innovasjonsforskning
Bjørn Asheim

Bjørn Asheim

Professor, Handelshøyskolen, UIS