Utvikle konkurransefortrinn

Smart spesialisering i Vestland

Senter for innovasjonsforskning ved NORCE/UiS har i samarbeid med Vestland fylkeskommune gjennomført analyser som danner et kunnskapsgrunnlag for en smart spesialiseringsstrategi for Vestland fylke
Les Mer Her
Skrevet av Rune Dahl Fitjar

Smart spesialisering i Rogaland

Omstilling har vært en sentral problemstilling for næringspolitikken i vår region i en årrekke, i den grad at spørsmålet om hva vi skal leve av etter oljå har blitt en klisjé. Men hvordan lager man en næringspolitikk som skal bidra til omstilling av næringslivet i regionen? Sammen med Rogaland fylkeskommune arbeider Senter for innovasjonsforskning ved Norce og UiS nå med en ny tilnærming til omstillings-politikken i vår region.
Les Mer Her
Utvikle konkurransefortrinn

Smart Spesialisering i Rogaland

Senter for innovasjonsforskning ved NORCE/UIS har i samarbeid med Rogaland fylkeskommune gjennomført analyser som danner et kunnskapsgrunnlag for en smart spesialiseringsstrategi for Rogaland.
Les mer her
Utvikle regionalt næringsliv

Forbereder oss på fremtiden

Analysene gir et verktøy for å identifisere regionens styrker, det vil si hvor regionen har sine viktige kompetanse- og næringsområder per dags dato. Analysene identifiserer også næringer hvor regionen har muligheter til å utvikle konkurransefortrinn.
Vårt arbeid